Παρουσίαση του προορισμού και του ρόλου ενός DMO στο Μικτό Εντατικό Πρόγραμμα για Φοιτητές Erasmus: Τουρισμός & Gamification

Πληροφορίες

  09/10/2023

  Το Διεθνές Πανεπιστήμιο και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του, το MSc στη Διοίκηση Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών (TourLab) και το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμού, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (ΟΜΜΤ) διοργάνωσαν «Α. Μικτό Εντατικό Πρόγραμμα για Φοιτητές Erasmus: Τουρισμός & Gamification» (9-20 Οκτωβρίου 2023). Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές Erasmus τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση των δυνατοτήτων gamification για την ενοποίηση των στόχων εμπειρίας και δέσμευσης, ενισχύοντας τα αποτελέσματα των εκστρατειών προώθησης μάρκετινγκ και τουρισμού.

  O Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετείχε με παρουσίαση του προορισμού και ανάλυση του ρόλου ενός DMO, των στρατηγικών, των δράσεων και το πως όλα αυτά επιδρούν στην αύξηση των τουριστικών ροών σε έναν προορισμό.

  Οι στόχοι του προγράμματος είναι :
  1. Να εισαγάγει τους μαθητές στις έννοιες της διαχείρισης προορισμών και στις καινοτόμες πρακτικές στον τουρισμό.
  2. Να παρέχει στους μαθητές μια εις βάθος κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας
  εφαρμογές στον τουριστικό κλάδο.
  3. Να εκθέσει τους μαθητές στην τελευταία έρευνα του gamification, τις εφαρμογές και την αξιοποίησή του στον τομέα του τουρισμού.
  4. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων των μαθητών εμπλέκοντάς τους σε ομαδικές δραστηριότητες και μελέτες περιπτώσεων.
  5. Να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να δικτυωθούν με άλλους φοιτητές και επαγγελματίες στον τομέα του
  διαχείριση φιλοξενίας και τουρισμού.
  6. Συμμετοχή σε διαγωνισμό καινοτομίας που θα προάγει τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

  Το Πρόγραμμα Erasmus BIP πραγματοποιήθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου (Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα).

  Συνεργαζόμενοι φορείς:
  • Πανεπιστήμιο της Ριέκα, Σχολή Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, Κροατία
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Κύπρος
  • Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Radom, Πολωνία