Ανδριάντας Φίλιππου Β΄

Πληροφορίες

    Το ορειχάλκινο γλυπτό επιδιώκει να τονίσει την ορμητικότητα και το δυναμισμό του Μακεδόνα Βασιλιά.