Επταπύργιο

Πληροφορίες

    Το Επταπύργιο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά φρουριακά συγκροτήματα των Βαλκανίων και βρίσκεται στο Βορειοανατολικό άκρο της Ακρόπολης. Γνωστό περισσότερο με την οθωμανική ονομασία ‘Γεντί Κουλέ’, αποτελεί ένα οχυρωματικό σύνολο που ενισχύεται και συμπληρώνεται από την παλαιοχριστιανική – πρώιμη βυζαντινή περίοδο έως και τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Με επτά πύργους στην αρχική του μορφή (από όπου πήρε και το όνομά του – Επταπύργιο), μετατρέπεται το 19ο αιώνα σε φυλακές, με νέα κτίρια να προστίθενται στο συγκρότημα, για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της νέας του χρήσης. Οι φυλακές κλείνουν το 1989 και το συγκρότημα του Επταπυργίου αποδίδεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.