Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

Πληροφορίες

  Στην προσπάθεια να αναπτυχθούν ευρύτερες συνέργειες ώστε να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη ισχυρό πόλο προσέλκυσης επισκεπτών, ο  Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. 

  Με την συνεργασία αυτή ο ΟΤΘ συμμετέχει σ’ ένα μεγάλο δίκτυο Πανεπιστημίων, φορέων του τουρισμού και Ερευνητικών Κέντρων από 11 Ευρωπαϊκές χώρες. 

  Στόχος της συνεργασίας είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών στον χώρο του τουρισμού με έμφαση στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων σε ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες.

  Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου δήλωσε:

  «Στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης επιδιώκουμε συνεργασίες με φορείς του τουρισμού και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

  Με το συγκεκριμένο μνημόνιο προωθείται η αμεσότερη διασύνδεση μας  για επίκαιρα και σημαντικά θέματα που αφορούν τις δεξιότητες των εργαζομένων στον κλάδο τουρισμού  όπως είναι οι τουριστικοί φορείς άσκησης Πολιτικής και Διαχείρισης Προορισμών. 

  Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και  καλών πρακτικών με φορείς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι βέβαιο πως λειτουργούν υπέρ του προορισμού».