Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης προβάλει το έργο του στο πρόγραμμα  «Αγροτικός Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου» της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Πληροφορίες

    Η αναπληρώτρια πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Χρύσα Γρανούζη παρουσίασε τον ρόλο του ΟΤΘ στην προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων «Αγροτικός Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου», που πραγματοποιεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

    Η κ. Γρανούζη παρουσίασε τη στρατηγική προβολής που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο ΟΤΘ και συνδέεται με τον βιώσιμο τουρισμό.

    Η αναπληρώτρια Πρόεδρος επεσήμανε πως «ο αγροτικός τουρισμός προσδίδει αξία σε αγροτικές περιοχές, φυσικούς πόρους, πολιτιστική κληρονομιά, τοπική παράδοση και τοπικά προϊόντα μέσα από την ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων.

    Η βιωσιμότητα στον τουρισμό εστιάζει στην προστασία των πόρων που αποτελούν τη βάση του. Δεν νοείται τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής χωρίς την άμεση σύνδεση της, με τον αγροδιατροφικό τομέα και την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του που αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα».

    Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Στόχος του είναι η μετάδοση νέων γνώσεων και κατάλληλων δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους στον Επιχειρηματικό τομέα, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας και την ποιότητα ζωής τους.