Συνάντηση φορέων της πόλης της Θεσσαλονίκης για την ψηφιακή κάρτα 

Πληροφορίες