Άρθρα

The Greek Wine Experience

110000 εκτάρια αμπελώνα, 5000 ετικέτες κρασιού, 700 καταχωρημένα οινοποιία, 300 ποικιλίες σταφυλιού και 126 Π.Γ.Ε.περιοχέςσυμμετέχουν στο δίκτυο TheGreekWineExperience.

Μουσείο του Γαλλικού τομέα του στρατιωτικού κοιμητηρίου του Ζέιτενλικ

Στον Γαλλικό τομέα του κοιμητηρίου του Ζέιτενλικ λειτουργεί Μουσείο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Γαλλικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης. Το μουσείο έχει διαδραστική