Ημερίδα Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του έργου INTERREG MED “SUSTOWNS”

Info

  3/6/2021

  Με αντικείμενο, επίκαιρο όσο ποτέ λόγω των ειδικών συνθήκων με τις οποίες λειτουργεί ο τουρισμός, ειδικότερα το καλοκαίρι του 2021, η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ», Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, το Δήμο

  Αριστοτέλη και το Δήμο Βόλβης διοργανώνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ., την Ημερίδα Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του έργου “SUSTOWNS” “enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med TOWNS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG MED και το ΕΤΠΑ. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά με τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM.

  Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου SUSTOWNS, έχοντας ως στόχο την παρουσίαση της μεθοδολογίας Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του έργου, την μεταφορά της τεχνογνωσίας και εμπειρίας η οποία αποκομίσθηκε από την πιλοτική εφαρμογή του στους Δήμους Βόλβης και Αριστοτέλη καθώς επίσης και την παρουσίαση καλών πρακτικών Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

  Το έργο SUSTOWNS έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι οι μικρές πόλεις και οικισμοί, ως αντικείμενα των αυξημένων τουριστικών τάσεων, μπορούν να αποφύγουν την καταστροφή των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους από τις εν λόγω ροές. Η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από μια σειρά μικρών πόλεων, οι οποίες με την πάροδο των ετών έχουν γίνει τουριστικοί προορισμοί για μεγάλο αριθμό επισκεπτών που ευνόησαν τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την χωροταξική τους επέκταση. Η ανάπτυξη αυτών των τουριστικών ροών, όμως χρόνο με το χρόνο δεν έχει ομαλή εξέλιξη, είτε λόγω του μαζικού τουρισμού είτε λόγω της απουσίας τουρισμού στον καιρό της πανδημίας. Αυτή η απότομη εναλλαγή των αναγκών των μικρών Δήμων, ανατρέπουν την ισορροπία στην τοπική κοινότητα.

  Μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις με την έξαρση της πανδημίας COVID-19, η προώθηση καλών πρακτικών σε συνδυασμό με τον εντοπισμό νέων μεθόδων που μπορούν να σταθεροποιήσουν τις τουριστικές ροές προς συγκεκριμένους προορισμούς, έχει γίνει ακόμα πιο επιτακτική.

  Η θεματολογία της ημερίδας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα γίνει παρουσίαση των γενικών αρχών της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, της θεματολογίας της ψηφιακής/πράσινης μετάβασης στον τουριστικού τομέα, της μεθοδολογίας του έργου SUSTOWNS καθώς επίσης και παρουσίαση στοιχείων σχετικά με τον Τουρισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τις ημέρες της πανδημίας. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις με θέμα καλές πρακτικές Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με παράλληλη συμμετοχή και εκπροσώπων των δύο πιλοτικών Δήμων, Βόλβης και Αριστοτέλη. Ειδικότερα, θα γίνει παρουσίαση του Δήμου Αριστοτέλη ως οινοποιητικού προορισμού, παρουσίαση της θεματολογίας «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στη Λίμνη Βόλβη», θα παρουσιαστεί η καλή πρακτική «Έδεσσα CITY CARD-Ψηφιακές εκδρομές» και παρουσίαση με θέμα «Θρησκευτικές Διαδρομές-Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου». Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

  Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει στο έργο SUSTOWNS σε συνεργασία με τους Δήμους Βόλβης και Αριστοτέλη, οι οποίοι συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι, υλοποιώντας πιλοτικές δράσεις όπως προβλέπεται από τον οδηγό του έργου. Το έργο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 10 εταίροι από 7 χώρες: Ιταλία (επικεφαλής εταίρος), Ισπανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Αλβανία, Κροατία και Πορτογαλία.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ http://www.anatoliki.gr/el/sygxrimatodotoymena-erga/topiki-anaptyksi/831-sus-towns καθώς και την ιστοσελίδα του έργου https://sustowns.interreg-med.eu/