אנדרטת השואה

Info

  • Address:

    כיכר אלפת'ריאס

  • Artist name:

    אחים גליד

אנדרטת השואה
פיסולם של האחים גליד בשנת 1997, מתאר את חנוכיית שבעת הקנים ולהבות במתחם עם גופי אנוש. המיקום, אלפתריאס סקוויר, נבחר על ידי העובדה כי זה היה מקום ההתכנסות היהודית על ידי הנאצים בשנת 1942, כדי להכפיף אותם בעינויים והשפלה.
כתובת: אלפתריאס סקוויר
(אנדרטת השואה, פיסול של האחים גליד, מנורה בת שבעה קנים, מורכבת עם גופי אנוש, סקווירט אלפתריאס, נאצים 1942)