פסל בשם "ספרייה"

Info

  • Coordinates:

    40.629220, 22.950034

  • Address:

    מרכז ההיסטוריה של סלוניקי, כיכר ההיפודרום

  • Artist name:

    אריסטידס פטסוגלו

ספרים יוצרים דפוסים גיאומטריים כדי להתאים לתמונות אנושיות.