פסל בשם "עולם החדשנות"

Info

  • Coordinates:

    40.626390, 22.953520

  • Artist name:

    פבלוס אגלוס קוגיומציס

זה מרמז על האופי הבינלאומי של HELEXPO – D.E.Th.