פסל להנצחת גרגורי למברקיס

Info

  • Coordinates:

    40.635971, 22.941082

  • Address:

    כתובת: צומת רחוב ארמו - רחוב ספנדוני - רחוב וניזלו

  • Artist name:

    (גרגורי למברקיס, וסיליס דורופולוס)

מתחם סמלי מפוסל המוקדש ללוחם הפוליטי גרגורי למברקיס.
אמן: וסיליס דורופולוס