פסל מופשט

Info

  • Coordinates:

    40.630607, 22.953697

  • Address:

    הכניסה הצפונית של יריד הסחר הבינלאומי של סלוניקי

  • Artist name:

    Georgios Zoggolopoulos

החלקים הגדולים הרצופים יוצרים סינתזה רב-תכליתית העולה בחן לגן עדן.