פסל ראשו של וסיליס ציצאניס

Info

  • Coordinates:

    40.642429, 22.953207

  • Address:

    כתובת: כיכר ציצאני, אנו פולי

  • Artist name:

    אמן: תיאוהריס הציבאסיליאדיס

פסל זה מכבד את המלחין הפופולרי היווני הגדול.

(וסיליס ציטאניס, תאוהריס הציבאסיליאדיס)