פסל ראשו של ניקולאוס גרמנוס

Info

  • Coordinates:

    40.626374, 22.953379

  • Address:

    פסל זה הוקדש לאחד ממייסדי יריד הסחר הבינלאומי בסלוניקי

  • Artist name:

    אמן: Leandros Tsimenis

כתובת: הכניסה המערבית D.E.Th. (יריד הסחר הבינלאומי בסלוניקי)
(ניקולאוס גרמנוס, ליאנדרוס צימניס, יריד הסחר הבינלאומי בסלוניקי)