שליחויות שליח פאולוס 'לסלוניון'

Info

    הערך של שני מכתבי השליח 'סלוניקים' של פאולוס לחקר האמונה הנוצרית הוא עצום, שכן הם מהווים את הטקסטים הקדומים ביותר של הברית החדשה כולה.
    האיגרות נכתבות ברגש ובחיבה לסלוניקיה, ומביעות את רגשות האהבה שלהן. השליח פאולוס מזכיר לנוצרים הראשונים מסלוניקי את דרישתו של אלוהים לטוהר המידות ומסביר את הקשר בין תחייתו של ישו לתחיית הנוצרים שנפטרו, בכך שהוא מבהיר ש"יום ה '"לא יגיע כל כך מוקדם, כמו הסלונים. חשב במקור, מה שמציע להם עירנות מתמשכת. השליח פאולוס אפיין גם את 'המופת' של סלוניקיה לכל הנוצרים ביוון.
    (איגרות שליח פאולוס, לסלוניקיה, תחיית המשיח, תחיית הנוצרים שנפטרו, יום ה ')