בית הכנסת מונסטיריוטון

Info

  • Coordinates:

    40.633427, 22.938069

  • Address:

    Eleftherias Square

בית הכנסת מונסטיריוטון
בית הכנסת, תרומת אידה ארוסטי, בתרומה כספית נוספת של משפחות מיונוסביה לשעבר ממונסטירי (ויטולה), נוסד בשנת 1927. בתקופת הכיבוש הנאצי הוא היה לב הגטו שהוקם במרכז סלוניקי. כאשר הועברה האוכלוסייה היהודית למחנות הריכוז, בית הכנסת שימש את הצלב האדום כמחסן, וכך הוא נשמר ונשאר במצב טוב. היא פועלת עד היום באופן מלא ומשרתת את הצרכים הדתיים של הקהילה היהודית בעיר.
כתובת: רחוב סיגרו 35
(בית הכנסת מונסטיריוטון, תרומת אידה ארואסטי, מונסטירי, ויטולה, הכיבוש הנאצי, גטו סלוניקי, מחנות ריכוז, הצלב האדום)