המוזיאון היהודי

Info

  • Coordinates:

    40.635145, 22.939471

  • Address:

    Junction of Venizelou Street & Agiou Mina Street

המוזיאון היהודי
במבנה בניין של הקהילה היהודית בסלוניקי, שהוקם בשנת 1904, נפתח המוזיאון היהודי בשנת 2001 במטרה לשמר ולחקור את זכר הנוכחות היהודית בעיר. זהו אחד הבניינים הבודדים במרכז ששרד את השריפה הגדולה של 1917. גלריות המוזיאון מורחבות בשני מפלסים. קומת הקרקע מוקדשת לבית העלמין היהודי הישן של סלוניקי, שהתפרש על מה שהיא היום האוניברסיטה, ככל הנראה מאז המאה ה -15. בקומה העליונה, בחלק של סימון מרקס, מוצגת תערוכת הקבע "מטרופולין הספדיטיזם" בסלוניקי – תערוכה כזו מתקיימת בקיבוץ בית לוחמי עגת'ות בישראל – הכוללת מידע על תולדות היהדות בסלוניקי ותחומיה ​​העיקריים פעילויות שהופסקו על ידי השואה. בצד שמאל של הגלריה הראשית, הקטע החדש של המוזיאון מוקדש לאדרס ספיחה. בקומה העליונה מתקיימת תערוכת קבע על הקהילות היהודיות בצפון יוון, ואילו בקומת הקרקע מתקיימות תקופות.
כתובת: צומת רחוב וניזלו ורחוב אגיו מינה
(המוזיאון היהודי, שמור על זיכרון הנוכחות היהודית בעיר, שרד את השריפה הגדולה של 1917, גלריות מוזיאונים בשני מפלסים, בית קברות יהודי ישן, תערוכה קבועה, מטרופולין הספרדיזם בסלוניקי, קיבוץ בית לוחמי עגתות בישראל, היסטוריה של היהדות בסלוניקי, שואה, קטע חדש, אדרס ספיה)