In a city where gastronomy plays a major part in people’s lives, choosing the right ingredients is a very serious business. Fresh products of every kind reach Thessaloniki from all Macedonia, as well as, other parts of Greece, and abroad, and are distributed throughout the over-crowded markets of the city. The Food Markets, both the traditional and the modern ones, are part of the gastronomic identification of Thessaloniki, offering the brand of the variety and the quality found on your plate!

Зелене пијаце

Градске зелене пијаце са великом понудом свежих намирница и приступачним ценама, саставни су део живота у Солуну. На више од 50 зелених пијаца у граду можете пазарити сез

Рибља пијаца у Михањони

Риба је „благо“ за Неа Михањону (Nea Mihaniona), варошицу удаљену 32км од Солуна, која је седиште највеће рибарске флоте у Грчкој. Рибља пијаца је центар трговине произво

Трг Атонос (Plateia Athonos)

Пун живота у свако доба дана, Трг Атонос у центру града место је које воле не само Солуњани, већ и туристи. Главну реч овде воде храна и исхрана. У продавницама ћете наћи

Тржница Модијано

Тржница хране Модијано у строгом центру града нераскидиво је повезана са свакодневним градским животом до данас. Највећу наткривену тржницу у Солуну саградио је архитекта

Капани (Пијаца Влали)

Капани је једна од градских пијаца са дугом традицијом, која подмирује потребе локалног становништва од доба Турака, па све до данас. У пријатним уличицама са старим двос