Црква Богородице Лаодигитрије (Народне Путеводитељице) или Богородице Лагудијани

Info

  • Coordinates:

    40.637575, 22.953037

  • Address:

     Junction of Ioylianoy Str & Athenas Str

Храм је у XIV веку основао извесни Лагудијат или Лагудат, док је у време Византије ту био „католикон“ женског манастира, подређен манастиру Влатадес. Свој данашњи изглед тробродне базилике са бочном галеријом за жене, дугује рестаурацији извршеној 1802. године.