Црква пророка Илије

Info

  • Coordinates:

    40.640926, 22.948568

  • Address:

    Junction of Olympiados Street and Amphilochias 

Изграђена на природном узвишењу, некада је доминирала Солуном. Подигнута је у XIV веку  и по свом начину градње јединствена је у граду јер представља четворостубну цркву са уписаним крстом и бочним просторијама. Међу живописима се истиче приказ Покоља младенаца витлејемских, који је репрезентативан за последњу фазу сликарства из периода Палеолога.

Tags: