Статуа Лисимахоса Кафтандзоглуа

Info

  • Coordinates:

    40.626071, 22.964843

  • Address:

    Kaftanzoglio Stadium Entrance

  • Artist name:

    Alice Hatzi

Скулптура посвећена добротвору Лисимахосу Кафтандзоглуу.
Донацијом Фондације Кафтандзоглу изграђен је стадион Кафтантзоглио у Солуну, један од најстаријих, највећих и најбоље опремљених стадиона у Грчкој.