Статуа Теодороса Колокотрониса

Info

  • Coordinates:

    40.627138, 22.952608

  • Address:

    Junction of Tsimiski Street – Aggelaki Street – Theotoka Street

  • Artist name:

    Efthimios Kalevras

Статуа изванредног грчког војсковође из Грчког рата за независност 1821. године, приказује импозантног јунака који у десној руци држи јатаган.