Безестени (Затворена тржница скупоцених предмета)

Info

  • Coordinates:

    40.636580, 22.941241

  • Address:

    Junction of Venizelou Street and Solomou Street

Дух истока у Солуну пролази кроз разнобојну пијацу Безестени, једну од најкарактеристичнијих грађевина из османског периода града. Правоугаона грађевина са четири улаза, прекривена са шест оловних купола, изграђена је у XV веку. У њеном кружном пролазу, обновљеном 1935. године, налазе се златаре у које се улази из улице Венизелу. У унутрашњости, изнад распростретих тканина, Дирекција за античка налазишта, поставила је металну конструкцију путем које се посетилац упознаје са структуром сводова споменика, а често се ту одржавају и изложбе.