Болница Св. Димитрије

Info

  • Coordinates:

    40.637215, 22.958583

  • Working hours:

  • Address:

    Elenis Zografou 2.

  • Access:

  • Information:

Изграђена је између 1900-1903. године и u početku se zvala Bolnica za siromaшne strance (GUREBA HASTANESI), касније HAMIDIYE (у част Хамида) и BELEDIYE (општинска). На парцели се налазила зграда Одељења за беснило (данашњи вртић општине Ано Поли) и Пашини вртови. Данас је то болница Св. Димитрије.