Стара Главна црпна станица – Музеј водоснабдевања

Info

  • Coordinates:

    40.642026, 22.914211

  • Address:

    26th October 47

Комплекс је изграђен крајем XIX века (1890-94.), на удаљености од око 1500 метара од западних зидина историјског центра Солуна. Експлоатацију и управљање солунским водоводом тада је обављала Османска водоводна компанија (Compagnie Ottomane des Eaux de Salonique), коју су основали белгијски инвеститори 1888. године са седиштем у Истанбулу. Објекат су изградили белгијски техничари. Данас се у згради старе Главне црпне станице налази Музеј водоснабдевња.