Цинари

Info

  • Address:

    Kleious and Alex. Papadopoulou.

Област у Горњем граду (Ано Поли) која је добила име по платану (чинар на турском) посађеном почетком XX века. Четврт је задржала живописност давних времена, са малим кафићима, радњама и упечатљивом османском чесмом Мурата II.