Центри за информације:

Info

  – Канцеларија за туристичке информације аеродрома „Македонија“
  Радно време: Понедељак – Петак 08.30 – 20.00 сем нерадним данима
  Тел. (+30) 2310471170

  – Канцеларија за туристичке информације (Info Point)градске општине Солун
  Аристотелов трг
  Радно време: Понедељак – Недеља 09.00 – 21.00