1. Клима

Info

    Клима Солуна је медитеранска са елементима континенталне.
    Екстремни климатски феномени су ретки, док благе одликеклимеи сва четири годишња доба пружају прилику становницима и посетиоцима да уживају у лепотама и бојама сваке промене у градском пејзажу. Не заборавите
    да се налазите на Медитерану. Са 300 сунчаних дана годишње, можете уживати у својој посети Солуну у свако годишње доба!