Солунскибродићи

Бродићикрећусапловидбомодјунамесецакакобивампружилиједноод„најосвежавајућих“искуставакојенудиградСолун! Опуститесенасунцууживајућиупогледунапредивнуобалуградаиупотпунитес

Бицикл

ОткријтеСолуннабициклу! Обилазакградапостајејошзанимљивијиако се крећетемрежомбициклистичкихстазакојесупосебнообележене! СистембицикалазаизнајмљивањеуградскојопштиниСолун

ТАКСИ

У Солуну постоји око 2.000 такси возила. Такси станице постоје на многим местима у граду, као и на аеродрому, железничкој станици, међуградској аутобуској станици „Македо

Аутобус – Градски превоз

Градско саобраћајно предузеће Солуна (OASTH), друго по величини у Грчкој, покривачитав град густом мрежом аутобуских линија. Карте можете купити на киосцима OASTH-а и на