Солунскибродићи

Info

    Бродићикрећусапловидбомодјунамесецакакобивампружилиједноод„најосвежавајућих“искуставакојенудиградСолун! ОпуститесенасунцууживајућиупогледунапредивнуобалуградаиупотпунитесвојувожњукупањемнанекојодоближњихплажауПереји, уместима НеиЕпиватесилиАгијаТријада(Peraia, Neoi Epivates, Agia Triada)! БродићикрећуизСолунаиимајууспутнестаницеунасељима Каламарја, Переа, НеиЕпиватесиАгијаТријада.
    Вишеинформацијаовде. (link http://thessalonikiwaterways.gr)