Detrop

25. Detrop boutique – Међународни сајам хране и пића (26.02.2016 – 29.02.2016.)

Artozyma

7. Међународни сајам пекарства, посластичарства, уређаја, опреме и готових производа (26.02.2016 – 29.02.2016.)

Agrotica

26. Међународни сајам пољопривредне механизације, опреме и репроматеријала 28.01.2016 – 31.01.2016.)

83. Солунски међународни сајам

Безвремени симбол и референтна тачка за Солун, северну Грчку и читаву земљу. Институција поистовећена са политичком и економском историјом региона и дугогодишњим развојни

Међународна конференција „Аристотел 2400 година“ (23-26. маја)

(23-26. маја)