Александрио – Технолошка високообразовна установа у Солуну

Високообразовне установе у Грчкој су по важећој законској регулативи подељене на две врсте установа, на Универзитете и Технолошке образовне установе (T.E.I.). Александрио

Међународни универзитет Грчке (IHU)

Међународни универзитет Грчке је први грчки државни универзитет са наставом на енглеском језику. Нуди 19 програма постдипломских студија изузетно тражених на тржишту рада

Универзитет Македонија

Универзитет Македонија, наследник је историјске солунске Високе индустријске школе, а данас обележава шесту деценију постојања и модерна је државна високообразовна устано

Аристотелов универзитет у Солуну (AUTh)

Аристотелов универзитет у Солуну (AUTh) започео je са радом 1926. године и највећи је грчки универзитет. Покрива све области студија и шире је признат као активни образов