Комерцијална и индустријска комора Солуна (EVETh)

Info

 • Phone:

  2310 370110

 • Fax:

  2310 370114

 • Website:

  http:/www.ebeth.gr

 • E-mail:

  root@ebeth.gr

 • Working hours:

 • Address:

  29 Tsimiski Str

  54624 Thessaloniki

 • Access:

 • Information:

Комерцијална и индустријска комора Солуна (EVETh) је државни правни субјект под надзором Министарства економије, развоја и туризма и званични саветодавни орган Владе за питања привреде, трговине и индустрије, који спроводи иницијативе за развој предузетништва, у оквиру своје надлежности и грчке привреде уопштено.
Комерцијална и индустријска комора Солуна је друга по значају Комора у Грчкој, са 22.000 чланова-привредних друштава. Учествује у управи локалних и националних организација за промоцију предузетништва и значајно доприноси развоју ширег подручја Солуна, у циљу стварања новог трговачког, индустријског и економског средишта југоисточне Европе. Члановима Коморе су доступне многе услуге, неке бесплатнo, а неке уз симболичну надокнаду, као што је промоција међународнe сарадњe и умрежавања, субвенисање учешћа на Међународним сајмовима у земљи и иностранству, информисање о организацији и раду привредних друштава и о начинима њиховог финансирања, едукација и обучавање послодаваца и запослених, организација конференција, једнодневних скупова и предавања, угошћавање и подршка акција Канцеларије Светске банке у Грчкој, реализација пројеката које субвенише Европска унија, електронско спровођење анкета о актуленим темама и др.