Регионално удружење општина Централне Македоније (PEDКМ)

Info

 • Phone:

  (+30) 2310502171

 • Website:

  http://www.pedkm.gr/

 • E-mail:

  ped_km@otenet.gr

 • Working hours:

 • Address:

  43 October 26th Str

  54627 Thessaloniki

 • Access:

 • Information:

Регионално удружење општина Централне Македоније основано је 2010. године, по Закону 3852 и Програму „Каликратис“, при чему је уједињено 7 бивших локалних општина и заједница у склопу Префектура Централне Македоније (Иматије, Солуна, Килкиса, Пеле, Пијерије, Сереса и Халкидикија). Чланице Регионалног удружења општина Централне Македоније су 38 општина Централне Македоније. Ових 38 општина-чланица обухватају 133 Општинске јединице, 123 Општинске заједнице, 525 локалних заједница и 1.047 насеља.

Циљеви Удружења:
* Сарадња између Општина-чланица
* Унапређење органа Првостепене локалне самоуправе
* Истраживање и студија проблема везаних за Локалну самоуправу и локални развој
* Скупљање и обрада података и информација по општим и конкретним питањима у вези са мисијом и радом општина.
* Редовно информисање и обучавање кадра и чланова општинских органа.
* Сарадња са јавним и приватним институцијама чија се делатност тиче локалне самоуправе и децентрализације.
* Сарадња са органима и институцијама локалне и регионалне самоуправе у Грчкој и Европској унији.
* Учешће у колективним управним органима посредством својих представника.
* Планирање, подршка и координација акција за унапређење статуса и улоге општинских службеника и чланова управних органа, као и ефикаснијег функционисања јединица службе.
* Јачање и подршка иницијатива које оснажују децентрализацију, локални развој и економију.
* Преузимање акција и радњи у сврху побољшања квалитета живота, заштите животне средине и друштвене повезаности.
Регионално удружење општина Централне Македоније учествује у раду Генералне скупштине Централног Удружења општина Грчке (KEDE), која се састоји од 500 представника из целе земље.