Европскаомладинскакартица

Info

  Адреса: Новазграда СкупштинеградаСолуна, ВасилeoсГеоргију 1 (Vasileos Georgiou1), канцеларија 28Е

  Тел: (+30) 2310257130, 2310257132

  Веб страница: www.europeanyouthcard.gr

  Facebook: European Youth Card Greece

  Twitter: European Youth Card (@eycgr)

  Instagram: europeanyouthcardgr

  Вишеинформацијаовде(link Образовање, Европска омладинска картица)