Info

 • Coordinates:

  40.629499, 22.944427

 • Phone:

  +30 2310282214

 • Fax:

  2310252789

 • Website:

  www.eda.admin.ch/athens

 • E-mail:

  thessaloniki@honrep.ch

 • Address:

  47 Leoforos Nikis Ave, 54622, Thessaloniki

塞萨洛尼基,54622, LeoforosNikis大街47号
电话: 2310282214, 传真: 2310252789
邮件: thessaloniki@honrep.ch
网址: www.eda.admin.ch/athens