УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА ГРАДА СОЛУНА

Info

 • Coordinates:

  40.596401, 22.955720

 • Phone:

  Casa Bianca: (+30) 2313 318538, Alatza Imaret (+30) 2310 278587, Yeni Tzami: (+30) 2310 857978

 • Website:

  http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis

 • E-mail:

  pinakothiki@thessaloniki.gr

 • Working hours:

  Casa Bianca: Tuesdays – Fridays 10:00 – 17:00, Saturdays 11:00 – 15:00, Sundays & Mondays: Closed Alatza Imaret: Tuesdays – Sundays 11:00 – 18:00, Mondays: Closed Yeni Tzami: Tuesdays – Fridays 10:00 – 18:00, Saturdays 11:00 – 15:00, Sundays & Mondays: Closed

 • Address:

  Casa Bianca: Junction of 180, Vas. Olgas Street & Them. Sofouli Street, Alatza Imaret: 91-93, Kassandrou Street, Yeni Tzami: 30, Archaeologikou Mouseiou Street

 • Information:

  The opening hours of all three buildings may vary according to seasons and exhibitions.

 • Ticket price:

  Free Entrance

У три зграде посебне архитектонске и историјске вредности за град, данас је смештена Уметничка галерија града Солуна у којој се излажу сталне поставке из постојећих збирки и организују периодичне поставке у сарадњи с културним институцијама, музејима, уметницима и др. У објекту Casa Bianca, споменику културе који припада новијој архитектонској баштини и представља карактеристични пример еклектицизма с почетка XX века и једну од најлепших градских вила у Солуну, сталну поставку чини збирка дела Николаоса Гизиса, коју је музеју поклонила сликарева породица као и збирка византијских и поствизантијских икона из гробљанске цркве Евангелистрија.

Алаџа Имарет

Припада споменицима из периода османске власти и изграђен је (1484.) како би служио као џамија, медреса и народна кухиња.

Јени џамија

Споменик из периода османске власти, саграђен 1902. године као џамија за Денме (исламизиране градске Јевреје)