Entries by Evaggelia

Удружење солунских хотелијера (E.X.Th.)

Удружење солунских хотелијера је професионално непрофитно удружење са седиштем у Солуну, најстарије удружење хотелијера у целој Грчкој, основано 1914. године, чији су чланови угоститељска привредна друштва са делатношћу на метрополитанском […]