Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου

Πληροφορίες

    Το Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου βρίσκεται μέσα στο σύγχρονο οινοποιείο του Κτήματος. Σε ένα φιλικό για τον επισκέπτη μουσείο, οι ιστορίες που αναπτύσσονται εδράζονται σε δύο μεγάλες συλλογές: τη συλλογή ανοιχτηριών (μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στον κόσμο με πάνω από 2.600 σπάνια και ξεχωριστά ανοιχτήρια από τον 18° αιώνα), φιαλών, αγγείων και σκευών συμποσίου και τη συλλογή εργαλείων αμπελουργίας, οινοποίησης, βαρελοποιίας και εμφιάλωσης. Η γειτνίαση του μουσείου με τον χώρο παλαίωσης, αλλά και τον αμπελώνα κάνουν το βίωμα του επισκέπτη να διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή της επίσκεψής του.

    Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ