Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης

Πληροφορίες

    Η Ένωση εργάζεται για να προωθήσει την ανάπτυξη των ταξιδιών και του τουρισμού στην Ελλάδα, ενισχύοντας το πνεύμα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής τουρισμού σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με την προστασία και διασφάλιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της. Τα μέλη της Ένωσης συμμετέχουν ενεργά σε επαγγελματικές αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, καθώς και στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Θεσσαλονίκης ‘Philoxenia’.