Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες των χωρών της Ε.Ε. μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα με την απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο. Η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Συνθήκη Schengen. Έτσι, δεν απαιτείται βίζα για τους πολίτες των κρατών-μελών της Συνθήκης Schengen. Οι υπήκοοι ορισμένων τρίτων χωρών χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Τα κράτη Σένγκεν έχουν κοινούς κανόνες για την έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής Σένγκεν οι οποίες ισχύουν σε όλο τον χώρο Σένγκεν. Οι θεωρήσεις αυτές επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να παραμείνει και να ταξιδεύει στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν για μέγιστη περίοδο 90 ημερών ανά περίοδο 180 ημερών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αναζητήστε σχετικές πληροφορίες στις κατά τόπους ελληνικές πρεσβείες ή προξενεία. Περισσότερα εδώ.

Προξενεία στη Θεσσαλονίκη έχουν οι παρακάτω χώρες.

Επίτιμο Προξενείο Κροατίας 

Ουγκώ Βίκτωρος 14, 54625, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310548203, F: 2310514785 

E-mail: info@viorelis.com

Επίτιμο Προξενείο Βραζιλίας 

Δωδεκανήσου 8, 54626, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310538157, F: 2310538157 

E-mail: con_brazil@otenet.gr 

Website: atenas.itamaraty.gov.br/el/

Προξενείο Τουρκίας 

Αγίου Δημητρίου 151, 54634, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310965070, F: 2310965084 

E-mail: consulate.thessaloniki@mfa.gov.tr 

Website: selanik.bk.mfa.gov.tr/

Επίτιμο Γενικό Προξενείο Γαλλίας 

Ευζώνων 27, 54640, Θεσσαλονίκη

Τ: 2310244030-1, F: 2310244032

E-mail: contact.thessalonique-fslt@diplomatie.gouv.fr

Website: https://gr.ambafrance.org

Γενικό Προξενείο ΗΠΑ 

Τσιμισκή 43 (7ος όροφος), Εμπορικό κέντρο Πλατεία ODEON, 54623, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310242905, F: 2310242927 

E-mail: usconsulate@stete.gov 

Website: thessaloniki.usconsulate.gov

Προξενείο Ουγγαρίας 

Φράγκων 3, 54626, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310555049, F: 2310555049 

E-mail: hucothes@yahoo.gr 

Website: www.mfa.gov.hu

Γενικό Προξενείο Αλβανίας 

Τσιμισκή 43, 54623, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310257598, F: 2310222571 

E-mail: Consulate.thesaloniki@mfa.gov.al 

Website: www.ambasadat.gov.al

Γραφείο Προξενικών Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΠΓΔΜ-FYROM) 

Τσιμισκή 43, 54630, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310277347-8, F: 2310278598 

E-mail: solun@mfa.gov.mk 

Website: selanik.bk.mfa.gov.tr/

Επίτιμο Προξενείο Καζακστάν 

Ναυάρχου Κουντουριώτου 19, 54625, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310540546, F: 2310540911 

E-mail: kazcons@otenet.gr 

Website: www.kazembassy.gr

Επίτιμο Προξενείο Κορέας 

Ναυάρχου Κουντουριώτου 19, 54625, Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310548568, F: 2310540911 

E-mail: koreanconsul-thessaloniki@otenet.gr 

Website: grc.mofat.go.kr