Μνημείο Εθνικής Αντίστασης

Πληροφορίες

    Η σύνθεση εξάρει τον ηρωισμό των ανθρώπων της Αντίστασης κατά τη διάρκεια της κατοχής στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να συμβάλλει στη διατήρηση της εθνικής μνήμης.