Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Πληροφορίες

    Η Μόνιμη Συλλογή του ΜΜΣΤ αποτελεί μια από τις πλουσιότερες συλλογές έργων νεότερης ελληνικής τέχνης και, καθώς βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη, παρουσιάζει πάντα ένα δυναμικό πρόσωπο της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, που δεν ακολουθεί ένα μοναδικό σχήμα, τεχνοτροπικό ή άλλο. Μετά την κεφαλαιώδη δωρεά του Αλέξανδρου Ιόλα, πολλοί ακόμη συλλέκτες, καλλιτέχνες και ιδιώτες γενναιόδωρα προσέφεραν έργα τους και συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της συλλογής αυτής, που μέρος της από τον Δεκέμβριο του 2002 εκτίθεται μόνιμα στις νέες εγκαταστάσεις του Μουσείου. Παράλληλα με τις περιοδικές εκθέσεις που διοργανώνονται, τα έργα της μόνιμης συλλογής εναλλάσσονται περιοδικά, ανανεώνοντας τη σχέση με το χώρο, το κοινό και τους καλλιτέχνες. Σήμερα το ΜΜΣΤ πέραν της πλούσιας εκθεσιακής δραστηριότητας του, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα ιστορίας της τέχνης για ενήλικες, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις ενώ διαθέτει art shop, café και βιβλιοθήκη.