Μουσείο Μέριμνας Ποντίων Κυρίων

Πληροφορίες

    Το μουσείο του Σωματείου «Μέριμνα Ποντίων Κυριών» εγκαινιάστηκε την 1η Δεκεμβρίου 2005, με την κύρια συλλογή του να φέρει τον τίτλο «Κεντώντας την Μνήμη». Το μουσείο αποτελεί μια πραγματική κιβωτό πολιτισμού και ιστορίας, όπου, εκτός από τα κεντήματα και τις πολύτιμες μουσειακές συλλογές, φυλάσσεται και εκτίθεται το έργο της Μέριμνας και μνήμες από τις Αξέχαστες Πατρίδες. Πρόκειται για ένα μουσείο κατά βάση ανθρωπολογικό που διαλέγεται με την ιστορία καθώς χρόνια τώρα η Μέριμνα κέντησε την ιστορία της και μαζί κέντησε μια ιστορία για την δική της Τραπεζούντα, το δικό της Πόντο, τη δική της Θεσσαλονίκη, τη δική της Ελλάδα.