Άλλα Ιστορικά – Μη επισκέψιμα Κτίρια

Πληροφορίες

  • Διεύθυνση:

    Α) Παρασκευοπούλου 3 (γωνία με Σπάρτης) Β) Βελισαρίου 48

Α) Ορφανοτροφείο Κάρλο Αλλατίνι

Ιδιωτική κατοικία του τέλους του 19ου αιώνα. Από το 1917 μέχρι το 1943 στεγάστηκε στο οίκημα αυτό το Ορφανοτροφείο Αρρένων Κάρλο Αλλατίνι, με 50 τροφίμους. 

Διεύθυνση: Παρασκευοπούλου 3 (γωνία με Σπάρτης)

Β )Σχολή Γιοσέφ Ισαάκ Νισίμ (πρώην Συναγωγή Σισίλια Γιασάν)

Ιδιωτική κατοικία, κτισμένη το 1906, η οποία στέγασε στη συνέχεια τη συναγωγή Σισίλια Γιασάν και έπειτα τη σχολή Νισίμ, με 344 μαθητές.

Διεύθυνση: Βελισαρίου 48