Μνημείο Ολοκαυτώματος

Πληροφορίες

    Το γλυπτό έργο των αδελφών Glid αποκαλύφθηκε το 1997 και παριστάνει την επτάφωτο λυχνία και φλόγες με ένα πλέγμα ανθρώπινων σωμάτων. Η επιλογή του χώρου τοποθέτησης στη σημερινή του θέση, την πλατεία Ελευθερίας, έγινε γιατί είναι το σημείο που οι Ναζί συγκέντρωσαν τους Εβραίους το 1942, υποχρεώνοντας τους σε βασανιστήρια και εξευτελισμούς.