Αρχοντικό Θεοφίλου 13

Πληροφορίες

    Τα ξύλινα κολονάκια, οι οριζόντιες ξύλινες κορνίζες και η χρήση της καμπύλης είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το αρχοντικό του 19ου αιώνα. Ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και στεγάζει τον Σύλλογο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος και την Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων