Κτίριο Μουσών 47

Πληροφορίες

    Η συγκεκριμένη περιοχή υπήρξε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Άνω Πόλης με μικτό πληθυσμό Ελλήνων και Τούρκων. Το διώροφο κτίριο με την αυλή και τη διακοσμημένη ξύλινη προεξοχή στεγάζει την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.