Χαμζά Μπέη Τζαμί (Αλκαζάρ)

Πληροφορίες

    Γνωστό περισσότερο ως ‘Αλκαζάρ’ από τον ομώνυμο κινηματογράφο που λειτουργούσε στην περίστυλη αυλή του για πολλές δεκαετίες, το Χαμζά Μπέη Τζαμί κτίστηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέη και φέρεται είναι το πρώτο τζαμί που κατασκευάστηκε ex novo στη Θεσσαλονίκη μετά την Άλωση της από τους Οθωμανούς